Bảng Giá Dịch Vụ / Dịch Vụ IMEI

7
E-SIM SERVICES
Thời gian trả kết quả
ADD eSim Cho Máy Quốc Tế (VPN) 3-10 Miniutes
eSim Code For QPE Method (Esim code) 1-5 Miniutes
12
Apple MDM Bypass For iPhone, iPad/ Bypass Quản Lý Từ Xa cho iphone/ipad
Thời gian trả kết quả
#3193 CHECK APPLE MDM FOR IPHONE/ IPAD/ MACBOOK 2-5 Miniutes
#3194 FRPFILE Premium Tool - Remove MDM Profile & Bypass MDM Activation Screen 3-10 Miniutes
#3192 APPLE MDM LOCK STATUS FOR iPHONE/ IPAD 5 Miniutes
13
Thông Tin Mở iCloud iPad/iPod/iWatch - Serial WiFi Bluetooth Address for Activation iPad/iPod/iWatch
Thời gian trả kết quả
#3901 iPad A5 SN + WiFi + Bluetooth - Supported iPad 2/3/4 , Mini 1 10 Miniutes
#3902 Supported iPad Air 1/Mini 2/3 ( Auto API ) 2-5 Miniutes
#3903 Supported iWatch S1/2/3 GPS / iPad Air 2/ Pro 9.7/ Pro10.5/ Pro 12.9_Gen1 (Auto API ) 5 Miniutes
17
XIAOMI SERVICES
Thời gian trả kết quả
#215 Xiaomi Mi Account Remove Egypt (Clean only ) 12-48 Hours
#3203 Xiaomi Mi Account Remove Clean Worldwide ( Not Support China ) 1-3 days
#3204 Xiaomi Mi Account Remove Russia (Clean Only) 3-24 Hours
#3205 Xiaomi Mi Account Remove EUPOPE (Clean only ) 3-24 Hours
#3206 Xiaomi Mi Account Remove Uruguay( Clean only ) 3-24 Hours
#3208 Xiaomi Mi Account Remove (KS) Saudi Arabia (Clean Only) 3-24 Hours
#3209 Xiaomi Mi Account Remove (UAE) Dubai (Clean Only) 3-24 Hours
#3210 Xiaomi Mi Account Remove Cambodia (Clean Only) 12-48 Hours
#3211 Xiaomi Mi Account Remove Belarus (Clean Only) 3-24 Hours
#3212 Xiaomi Mi Account Remove Chile (Clean Only) 3-24 Hours
#3213 Xiaomi Mi Account Remove Clean - Colombia ( Clean only ) 3-24 Hours
#3214 Xiaomi Mi Account Remove Pakistan ( Clean only ) 3-24 Hours
#3216 Xiaomi Mi Account Remove indonesia ( Clean only ) 3-24 Hours
#3217 Xiaomi Mi Account Remove iraq (Clean only) 3-24 Hours
#3219 Xiaomi Mi Account Remove Japan ( Clean only ) 3-24 Hours
#3220 Xiaomi Mi Account Remove Malaysia ( Clean only ) 3-24 Hours
#3221 Xiaomi Mi Account Remove Mexico (Clean only ) 3-24 Hours
#3222 Xoá Tài Khoản Xiaomi Mi Account Vietnamese (+84) Clean Only 1-24 Hours
#3223 Xiaomi Mi Account Remove Thailand (Clean only) 1-3 days
#3224 Xiaomi Mi Account Remove Philippines (Clean only) 12-48 Hours
#3225 Xiaomi Mi Account Remove TurKey (Clean only) 1-3 days
#3226 Xiaomi Mi Account Remove Supported Kyrgyzstan (Clean Only) 1-3 days
#3202 Xoá Tài Khoản Mi Account Vietnamese (+84) Clean Only 15-60 Miniutes
23
UK Unlock Carrier Service/ Mở Khóa Các Nhà Mạng Tại Anh Quốc
Thời gian trả kết quả
#3817 UK - Vodafone - iPhone All Model Supported Clean IMEI 1-7 days
#3819 UK O2/Tesco - iPhone All Models 99% Done (Clean IMEI Only) 3-10 days
#3815 UK - EE/ T-MOBILE/ ORANGE iPhone All Model Supported (Clean IMEI ) 1-3 days
25
MEXICO Unlock Carrier Service/ Mở Khóa Các Nhà Mạng Tại MEXICO
Thời gian trả kết quả
Mexico - AT&T / Iusacell / Unefon / Nextel iPhone All Model Premium Unlock 1-3 Miniutes
28
PHILIPPINES Unlock Carrier Service/ Mở Khóa Các Nhà Mạng Tại PHILIPPINES
Thời gian trả kết quả
#3839 Philippines Globe - iPhone All Models Supported 3-15 days
29
EMEA Networks
Thời gian trả kết quả
#3820 Unlock EMEA Service All iPhone Support (Premium Service ) 1-3 days
Powered by Dhru Fusion